Cookie beleid Kolping Boys

De website van Kolping Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

Waarom deze geheimhoudingsverklaring?

Onze wereld wordt steeds digitaler. Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan zgn. zogenaamde ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, ieder verenigingslid, iedere stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. U als privépersoon staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat u daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die uw internet/tv-provider van u vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die u volgen in een winkelstraat, uw data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat u er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening, als nieuw beleid op gemaakt. Deze wet zal per 25 mei 2018 ingaan.

Wat wordt er van u verwacht?

Van u worden de volgende zaken verwacht.
 • Ondertekent de geheimhoudingsverklaring.
 • Houdt zich aan de regels van ons Privacybeleid en aan de regels van de AVG.
 • Gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven.
 • Versnippert documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden.
 • Geeft nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst.
 • Slaat nooit persoonsgegevens op servers of onlinediensten buiten de EU op.
 • Zorgt ervoor dat zijn/haar computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven.
 • Zet e-mail adressen in het 'BCC' veld als u naar een groot aantal mensen verstuurt.
 • Neemt contact op met een lid van het bestuur als er vragen zijn omtrent persoonsgegevens.

Een paar praktische tips

Onderstaande punten gelden voor iedereen binnen v.v. Kolping Boys.
 • Blokkeer altijd uw scherm als u een werkplek verlaat.
 • Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter op een bureau of op de printer.
 • Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op uw computer.
 • Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn.
 • Let op wat u deelt via sociale media.
 • Bedek altijd uw webcam om 'meekijken' te voorkomen.
 • Gebruik nooit de inlog van iermand anders en geef uw inloggegevens ook niet door aan anderen.
 • Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon beveiligd is met een wachtwoord.

GeheimhoudingsverklaringOndergetekende is werknemer/vrijwilliger/bestuurslid (#) bij v.v. Kolping Boys en erkent dat hem/haar geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van v.v. Kolping Boys alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens van haar leden en stakeholders.
Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij v.v. Kolping Boys bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is werknemer/vrijwilliger/bestuurslid (#) dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij v.v. Kolping Boys als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van v.v. Kolping Boys en gelieerde organisaties.

Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en gegevens van andere relaties van v.v. Kolping Boys waarvan werknemer/vrijwilliger/bestuurslid (#) uit hoofde van zijn functie en/of activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Werknemer/vrijwilliger/bestuurslid (#) zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van v.v. Kolping Boys bij het einde van de betrekking door de werknemer/vrijwilliger/bestuurslid (#) bij v.v. Kolping Boys inleveren.

(#) de geselecteerde rol


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!